หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดงานเนื่องในวันสถาปนากรม ครบรอบ 13 ปี บำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และครอบครัว

294

         วันนี้ (1 สิงหาคม 2563)​ ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดงานเนื่องในวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 47 ครบรอบปีที่​ 13​ โดยมีพิธีละหมาดทางศาสนอิสลาม​ และพิธีสงฆ์ทางศาสนาพุทธ​ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกวันสำคัญของหน่วย และบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล และครอบครัว โดยมี​ พลตรี​ อุทิศ​ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาเป็นประธานในพิธี

         วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตามคำสั่งกองทัพบก เรื่องการจัดหน่วยทหารพราน และเปลี่ยนนามหน่วยหมวดทหารพรานหญิง สั่งเฉพาะ​ที่​ 52/50 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 ให้จัดตั้งกรมทหารพรานเพิ่มเติมให้กองทัพภาคที่ 4 ระยะที่ 1 เพื่อเสริมสร้างกำลังประจำถิ่นให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

         นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมอบประกาศ​เกีรยติ​คุณ​แก่ผู้เกษียณ​อายุ​ราชการ​ จำนวน​ 8​ นาย​ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน จำนวน 33 นาย รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรของกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จำนวน​ 4 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรกำลังพล และครอบครัวอีกด้วย

         สำหรับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดูแลอำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา มีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ บ้านสะปาเราะ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และมีผู้บังคับการคนปัจจุบัน คือ พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ทั้งนี้ กำลังทหารพรานที่มาจากการอาสาของประชาชนหรือเรียกได้ว่าเป็น “นักรบประชาชน” เป็นอาสาสมัครที่เข้ามา โดยเป็นลูกหลานของ พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งหน่วยทหารพรานนับว่ามีส่วนสำคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่ สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า