รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (Port In-Port Out:PIPO)

142

           วันนี้ ( 31 ก.ค.63,1400 )  พลเอก​ ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาราชการในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (Port In-Port Out:PIPO) ในภารกิจตรวจสอบแรงงานในภาคประมง และการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี พลโท​ พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับฟังนโยบาย วางแนวทางการปฏิบัติงาน ของศูนย์ PIPO ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่​ จังหวัดสงขลา ก่อนเดินทางไปยังเวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นประธาน เปิดงานมหกรรมสุขภาพหาดใหญ่ไทยแลนด์ 4.0 โดยภายในงานได้จัดมีการแสดงคอนเสิร์ตแนววิถีใหม่ เพื่อสอดคล้องกับการรักษามาตรการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่จำกัดจำนวนผู้เข้า เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการแสดง

           สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์ ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ตลอดการทำงานในห้วงที่ผ่านมา จากนายวัชรินทร์รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง ก่อนที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 จะนำเสนอผลการปฏิบัติงานการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยที่ประชุมมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ศูนย์ PIPO ที่ประกอบด้วยหน่วยงาน กรมประมง เจ้าท่า และแรงงาน มาทำงานร่วมกันอย่างบูรณการมากขึ้น รวมทั้งได้มีการปรับจำนวนศูนย์ให้เหมาะสมกับจำนวนเรือเข้า – ออก เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ การจัดเจ้าหน้าที่ล่ามเพิ่มขึ้น และสัมภาษณ์แรงงานให้ไม่ถูกบังคับในการใช้แรงงาน ทั้งนี้การดำเนินการของศูนย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อยกระดับให้การพัฒนากิจการประมงของไทยเกิดความยั่งยืน อันเป็นการสร้างกลไกในการตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานทางทะเล รวมถึงการกำกับดูแลด้านแรงงานในภาคประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และหลักสิทธิมนุษยชน เป็นที่ยอมรับของสากล แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเริ่มเบาบางลง แต่กรมการจัดหางานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบคัดกรอง เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาจึงไม่พบแรงงานที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์​กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า