ติดตามชมรายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ความดีผู้สูงอายุไทยเทิดไท้องค์ราชัน

82

ออกอากาศเมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2563 ช่วงข่าวภาคค่ำ เวลา 19.10 น. ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า