บ้านสันติสุข บ้านหลังน้อย ที่อาจดูไม่ใหญ่โต แต่ก่อร่างเป็นบ้านน้อยยคอยคุ้มแดดคุ้มฝน ให้คุณยายยาลอ เจ๊ะโสะ จากแรงกายแรงใจ การร่วมมือร่วมใจ จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่

86

           บ้านน้อยหลังนี้เกิดจากการลงพื้นที่ของพี่ๆหมวกแดงในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 พบคุณยายอาศัยอยู่คนเดียว ในสภาพบ้านไม้ยกพื้นที่ผุพัง พร้อมที่จะทลายลงหากมีพายุฝนที่พัดมาลงอย่างหนัก

           ความหวังที่อยากให้คุณยายได้มีบ้านได้หลับนอนอย่างสบายในวัยชรา…จึงเกิดการประสานงานและการร่วมมือ ร่วมใจ จากหน่วยต่างๆก่อร่างเป็นบ้านหลังน้อย ในนามว่า “บ้านสันติสุข” จึงเกิดขึ้น ซึ่งในพื้นที่เดียวกันกับบ้านหลังเก่า ณ บ้านสนี หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

           บ้านสันติสุข บ้านพักแก่ผู้ยากไร้ ถือเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา

           ร่วมก่อร่างเป็น บ้านสันติสุข หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ชค.955) ศปก.อ.สะบ้าย้อย สภ.สะบ้าย้อย ฉก.สงขลา40 อบต.ทุ่งพอผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

ยิ้มละไมชายแดนใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า