สร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

68

            พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล เพื่อให้คำแนะนำ และข้อเน้นย้ำการสั่งการของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา รวมทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการฯ และการออกปฏิบัติภารกิจ ซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก

           ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47  ยังได้มอบเครื่องบริโภคให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ  ณ  ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาตอง (ชคต.กาตอง) อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า