ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ของหน่วย ฉก.สันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 8,910.- บาท)

52

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย