ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ของหน่วย ชค.ปชด. และ 4 ร้อย.ปชด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 33,410.- บาท)

47

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย