ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ศกบ.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 26,480.- บาท)

33

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย