ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ชค.954 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 13,546.- บาท)

41

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย