ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 196,182.- บาท)

26

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย