ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย กกล.ทพ.จชต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 9,876.- บาท)

24

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย