รายงานสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “การตรวจเลือกทหาร ชายแดนใต้ “

103

ติดตามชม!! รายงานสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “การตรวจเลือกทหาร ชายแดนใต้ ” ออกอากาศวันที่ 27 ก.ค.63 ช่วงข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.30 น. ทาง ททบ.5

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน