พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

92

             วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะล นาย ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองทัพภาคที่ 4 / เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตลอดจนประชาชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

            ในการนี้ นาย ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ถวายเครื่องราชสักการะ วางพุ่มทอง – พุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งจุดเทียนชัย กล่าวอาเศียรวาท ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวนำทรงพระเจริญ สร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น แก่พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า