แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

166

             วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกองทัพภาคที่ 4 เดินทางมายังหอประชุมเมืองทุ่งท่าลาด ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ เป็นพลังของแผ่นดิน ก่อนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า