พิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ระดับสูง จังหวัดปัตตานี

57

           วันนี้ (27 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.09 น. ที่ ลานจอดรถพระราชทาน ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ระดับสูง จังหวัดปัตตานี โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา, โรงพยาบาลยะรัง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

         สำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน มีกำลังพลที่ปฏิบัติงานฝ่ายการแพทย์ ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยกค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี , ส่วนแยกค่ายกัลยาณิวัฒนา จังหวัดนราธิวาส, ส่วนแยกค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี และส่วนแยกค่ายลพบุรีราเมศวร์ จังหวัดสงขลา หมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี เบื้องต้นปฏิบัติงานเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอยะรัง ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสาธารณสุขอำเภอยะรัง, โรงพยาบาลยะรัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ รวมถึงจะขยายไปยังจังหวัดต่างๆที่ รับผิดชอบในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ในการนี้ พันเอก นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แนะนำสมรรถนะของรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพระราชทาน, อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร แก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำรถ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้รถพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ รวมถึงการใช้และการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารกับโรงพยาบาล และหน่วยงานในพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า