บรรยากาศเกณฑ์ทหาร อำเภอเมือง และ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีชายไทยเข้ารายงานตัวเต็มจำนวน

59

     วันนี้ (26 กรกฎาคม 2563) เวลา 8:30 น. พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ของคณะตรวจเลือกทหารกองเกินจังหวัดยะลาคณะที่ 1 (ร.152 พัน 2) และคณะตรวจเลือกทหารกองเกินจังหวัดยะลาคณะที่ 2 (ร.152 พัน 3) ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยพื้นที่อำเภอเมือง เป็นการคัดเลือกวันแรกของตำบลสะเตงนอก มีผู้ได้รับหมายเรียกจำนวน 313 คน สำหรับอำเภอบันนังสตา เป็นวันแรกของการคัดเลือก จำนวน 4 ตำบลได้แก่ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ, ตำบลบาเจาะ, ตำบลเขื่อนบางลาง และตำบลถ้ำทะลุ โดยมีผู้มีหมายเรียกจำนวน 280 คน ซึ่งทั้งสองพื้นที่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการแบ่งโซนระหว่างผู้ปกครองที่มาให้กำลังใจและผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการอย่างชัดเจน มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงมีการเว้นระยะห่าง และให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย

     พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การตรวจเลือกทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างดี ในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชายไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ มาเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตและเป็นที่น่ายินดีว่า มีเยาวชนร้องขอสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมของร่างกาย ก่อนที่จะดำเนินกรรมวิธีตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจากการพูดคุยกับน้องๆที่เข้ามาตรวจเลือก ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในกระบวนการเป็นอย่างดี ว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ ส่วนใครที่ต้องการร้องขอ, จับสลากใบดำใบแดง หรือผ่อนผัน อยู่ที่ความต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทุกเขตทุกอำเภอ ได้รับการมอบนโยบายมาจาก พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้ดำเนินการด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

     นอกจากนี้ พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับน้องๆที่ได้เข้ามาสู่การเป็นทหารกองประจำการในกองทัพบก ทางผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้ดูแลน้องๆซึ่งเปรียบเสมือนลูกคนสุดท้องที่ก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวของเราอย่างดีที่สุด ได้มีการเตรียมกระบวนการต่างๆตั้งแต่การรายงานตัว ,สิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องมอบให้ ,การฝึก รวมถึงความเป็นอยู่ไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการฝึกก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องถูกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากพลเรือนมาเป็นทหาร ซึ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการฝึกจึงเป็นแบบจากเบาไปหาหนัก จากง่ายไปสู่ยาก และเราจะมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลอย่างใกล้ชิด เพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงและไม่ต้องกังวลความเป็นอยู่ของบุตรหลานของท่าน ทางกองทัพจะดูแลทุกคนเป็นอย่างดี