แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารฯ สร้างความเชื่อมั่น “เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด”

69

     วันนี้ ( 25 ก.ค.63,1300 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ.ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความมั่นใจแกน้อง ๆ ชายไทยและครอบครัว พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ และเน้นย้ำนโยบายแก่ประธานคณะกรรมการตรวจเลือก และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการทยอยมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงบรรดาพ่อ แม่ ครอบครัว เพื่อน ๆ มาคอยให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

     โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทักทาย สอบถามบรรดาน้อง ๆ ที่เข้ามาตรวจเลือก และครอบครัวที่มาคอยให้กำลังใจโดยกล่าวว่า “วันนี้มาดูความเรียบร้อย และให้กำลังใจน้อง ๆ ขอให้ทุกส่วนอย่าได้มีความกังวล เพราะได้เน้นย้ำในนโยบายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการในการตรวจเลือก และให้เชื่อมั่นว่า เมื่อเข้าสู่รั้วทหารกองทัพจะดูแลบุตรหลานของท่าน ให้มีระเบียบวินัย เป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย มีองค์ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ พร้อมสวัสดิการอย่างดีที่สุด เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด”

     นอกจากนั้นแล้วแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงเน้นย้ำ ให้ประธานกรรมการตรวจเลือกและเจ้าหน้าที่ทุกส่วน คำนึงถึงข้อกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด