ตรวจหน่วยตรวจเลือกทหาร จ.ตรัง ยึดหลัก New Normal ทุกขั้นตอน โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

60

     เมื่อ 23 ก.ค.63 เวลา 1230 น. ที่ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา อ.รัษฎา จ.ตรัง พลตรีศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ให้หน่วยดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และวิถีปฏิบัติใหม่ หรือ New Normal ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับญาติและผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร พร้อมให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก