เริ่มแล้วตรวจคัดเลือกทหาร ปี 63 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น New Normal ป้องกันโควิด

325

     วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ของหน่วยตรวจเลือก ร.153 พัน 3 พื้นที่อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี ซึ่งมีผู้มาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ จำนวน 170 คน โดยตั้งแต่เช้ามีชายไทยแจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็นทหารแล้ว 12 คน บรรยากาศการตรวจคัดเลือกของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่

     พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 กล่าวว่า พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ขานรับนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการดูแลการคัดเลือกทหารภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการตรวจเลือกทุกหน่วยให้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด สำหรับหน่วยตรวจเลือก ร.153 พัน 3 ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองผู้ที่เข้ามาตรวจเลือก รวมถึงญาติ อย่างเข้มงวด มีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจน

     สำหรับหน่วยตรวจเลือกทหารในพื้นที่ความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 46 ได้มีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงวันตรวจเลือกในบางพื้นที่ เนื่องจากตรงกับวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา คือ วันที่ 31 ก.ค. 2563 โดยกำหนดให้การตรวจเลือกฯ เลื่อนไปดำเนินการถัดจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือก ดังนี้

     -พื้นที่ จ.ยะลา อ.กรงปินัง กำหนดตรวจเลือก วันที่ 1 สิงหาคม 2563

     -จ. นราธิวาส อ.ยี่งอ กำหนดตรวจเลือก วันที่ 3 ส.ค 2563 และ อ.สุไหงปาดี กำหนดวันที่ 4 สิงหาคม 2563

     -ส่วน พื้นที่ จ.ปัตตานี อ.สายบุรี และ อ.ยะรัง กำหนดตรวจเลือกในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

     ทั้งนี้ หน่วยตรวจเลือกในแต่ละพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปีนี้ สามารถดำเนินการได้ 3 ทางเลือก คือ สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยความสมัครใจ โดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 และสามารถสมัครได้ในวันที่เข้ารับการตรวจเลือก การตรวจเลือกด้วยการจับใบดำใบแดง ตั้งแต่วันนี้ 23 กรกฎาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2563 สำหรับ การผ่อนผันต่อต้องแจ้งความประสงค์ ว่าต้องการผ่อนผันต่อ หรือสละสิทธิ์การผ่อนผัน ภายในวันที่มาแก้ไขหมายเรียกเท่านั้น จึงขอเชิญชวนชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการเข้าตรวจเลือกตามวันเวลาที่กำหนด