ฉก.ยะลา เข้มแผน รปภ.เขตเมืองยะลา ย้ำ 3 ฝ่ายวางกำลังเข้ม สร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ และประชาชนในพื้นที่ให้อุ่นใจ

77

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบหมายให้ พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดยะลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียน บริเวณแผงรับซื้อทุเรียนแยกมลายูบางกอก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในการรับซื้อและขนส่งทุเรียน และยังได้ติดตามความคืบหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการในห้วงเวลากลางคืนอีกด้วย

จากนั้นเดินทางเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ย่านเศรษฐกิจในอำเภอเมืองยะลา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการ ในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย และขอความร่วมมือ การแจ้งเตือนข่าวสาร หากพบบุคคล หรือสิ่งผิดปกติ ช่วยเป็นหูเป็นตา ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยกัน พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะมีการประกาศคลายล็อกดาวน์ ในเฟสที่ 5 แล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องมีการระมัดระวัง เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการและประชาชนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลา มีมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มข้น ทั้งมาตรการป้องกันด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาขน ทั้งกลางวันและกลางคืน และขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้มีส่วนร่วมกัน เป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างเมืองยะลาให้ปลอดภัย หากพบบุคคล ยานพาหนะ หรือสิ่งของต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทุกภาคส่วน ตามด่านต่างๆ และช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 073 -299745 ฉก.ยะลา -12 ,073- 212634 สภ.เมืองยะลา 073 -228499 ศปก.อ.ยะลา ได้ตลอด24 ชั่วโมง