บรรยากาศตรวจคัดเลือกทหารวันแรก พื้นที่ จชต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีชายไทยสมัครใจสมัครเข้าเป็นทหารเกินเป้า

64

     เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 เวลา 09.20 น.พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า /คณะสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองประจำการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ของหน่วยตรวจเลือก ร.151 พัน 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสุคิรินประชาราม อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นอำเภอเแรก ของ จ.นราธิวาส ที่มีการตรวจเลือกทหารในปีนี้ โดยมีชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ จำนวน 273 คน เปิดรับสมัครจำนวน 32 คน โดยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีชายไทยแจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็นทหารแล้ว 38 คน ซึ่งหากผ่านเกณฑ์ตรวจร่างกาย คาดในช่วงบ่ายไม่มีการจับสลากใบดำใบแดง จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการคัดเลือกของหน่วยตรวจเลือก ร.151 พัน 3 โดยบรรยากาศการตรวจคัดเลือกของทั้งสองหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกองทัพบก ได้ประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ จากเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 นั้น ทำให้การตรวจเลือกในปีนี้ แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด และวิถีปฏิบัติใหม่ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ประชุมสั่งการให้แต่ละหน่วยคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด โดยให้คณะกรรมการการตรวจเลือกทุกหน่วย ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการทุจริต และจะต้องไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นโดยอันขาด วันนี้เป็นวันแรกของการตรวจคัดเลือก จึงลงมาตรวจหน่วยคัดเลือก ทั้งเรื่องการจัดสถานที่ การป้องกันโรคโควิด-19 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้กับประชาชน การรักษาความปลอดภัยสถานที่ และการเดินทางไป-กลับ โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพบก

     สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปีนี้นั้น สามารถดำเนินการได้ 3 ทางเลือก คือ สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยความสมัครใจ โดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. – 22 ก.ค.63 และสามารถสมัครได้ในวันที่เข้ารับการตรวจเลือก การตรวจเลือกด้วยการจับใบดำ ใบแดง ดำเนินการตั้งแต่วันนี้ 23 ก.ค. จนถึง 31 ส.ค.63 สำหรับ การผ่อนผันต่อ ต้องแจ้งความประสงค์ ว่าต้องการผ่อนผันต่อ หรือสละสิทธิ์การผ่อนผัน ภายในวันที่มาแก้ไขหมายเรียก เท่านั้น