หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดพิธีมอบ ต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

82

     เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เป็นประธานในพิธีมอบต้นรวงผึ้งให้กับมวลชนญาลันนันบารู และภาคประชาชน จำนวน 41 ต้น เพื่อนำไปปลูกใน 41 ตำบล ในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ,อำเภอยะหริ่ง และอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

     ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทุกตำบลในพื้นที่ รวมถึงให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกพื้นที่