รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดการสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

41

     วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา14.00 น. ที่โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานกองอาสารักษาดินแดนและปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ในฐานะผู้บังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นหาแนวทางและวิธีการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สามารถทดแทนกำลังหลักในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ด้าน พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยเหนือ เพื่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะชุดคุ้มครองตำบล มีความเข้มแข็ง สามารถควบคุมพื้นที่ ลดทอนอิทธิพล และลดการก่อเหตุในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ รวมทั้งจำกัดเสรีในการปฏิบัติ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม ในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ชุมชนล่อแหลม เป้าหมายอ่อนแอต่างๆ มีผลทำให้การก่อเหตุร้ายลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า