ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพื้นที่เตรียมงาน และที่พักกำลังพล ชุดช่าง ศสน.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45