ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานแบบถอดประกอบได้ ของ บทบ.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32