ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงที่พักกำลังพล ตจ.สป.๓ ศกบ.อโณทัย (สย.น.ธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44