เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศและตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล

37

    พลโท ไพโรจน์  วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศและตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล โดยมี พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ  ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

    สำหรับการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดสตูล ของเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ในวันนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานตามกลไก GBC โดยเฉพาะการปฏิบัติร่วมของไทย – มาเลเซีย และการปฏิบัติของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านประเทศมาเลเซีย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า