ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,760.00)

21

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.