ราชินีแห่งสนามรบ ครบรอบปีที่ 39 “กรมทหารราบที่ 25” 

34

    วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2564 พลโท​ เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่​ 4 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 25 ปีที่ 39 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้กำลังพล และครอบครัวร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดากำลังพล โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน กำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

    กรมทหารราบที่ 25 ได้ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก ตั้งอยู่ที่ ค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน มีพันเอก สุวัฒน์ ทองใบ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ประกอบไปด้วยหน่วยรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ มี 3 กองพันหน่วยขึ้นตรง ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25  และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า