ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การฝึก(เป้าหุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,000.00)

22

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.