ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (124,244.00)

18

ฉก.อโณทัย