ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (155,078.00)

22

ฉก.อโณทัย