ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ร้อย ทพ.๓๖๗๔ ฉก.ทพ.๔๖(เพิ่มเติม)

27
630720-003