ทหารพราน 33 เยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ “เราจะอยู่เคียงข้างประชาชน”

111

     เมื่อวันที่ 19 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง, ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 3303 และชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ พระครูพิศาลประชาทร ประธานพระธรรมทูตอาสา อำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่แจกสิ่งของ อุปโภค – บริโภค ให้กับชาวบ้าน และพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้าน ณ ชุมชนบ้านกาสังใน หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

     สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก