รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองและนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่

77

     วันนี้ ( 19 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 09.00 น. พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ และลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ท่าข้ามแดน ริมแม่น้ำสุไหงโกลก ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส,ผู้บังคับกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมูโนะ, ผู้นำท้องถิ่นและส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

     จากนั้นเวลา 10.00 น. พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะได้เดินทางต่อไปยัง ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก ท่าประปา อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของ กำลังป้องกันชายแดน ในการสกัดกั้นการลักลอบสิ่งผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้แก่หน่วยกำลังป้องกันชายแดน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

     พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจาก พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ให้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ประชาชนในพื้นที่สามารถผ่านช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 ไปได้ด้วยดี ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศมาเลเซียได้มีการกวดขันด้วยการนำลวดหนามมาตรึงตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าไปในประเทศมาเลเซีย ที่ยังอยู่ในภาวะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19  รวมทั้งการจับกุมการลักลอบขนส่งยาเสพติด โดยในห้วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้มีมาตรการผ่อนคลาย covid มีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากทางตอนเหนือ ของประเทศเข้ามาสู่ทางตอนใต้และไหลออกเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจับกุมได้จำนวนมาก จึงจำเป็นที่ต้องมีการดูแลอย่างเข้มงวด เพราะยาเสพติดเป็นสิ่งที่แม่ทัพภาคที่ 4 ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

     จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยัง จุดผ่อนปรนบ้านกอตอ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันแนวชายแดน ของกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 พร้อมตรวจเยี่ยมฐานลาดตระเวนและกล่าวพบปะ ให้กำลังใจแก่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ โดยได้มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ก่อนจะเดินทางไปยังจุดเฝ้าระวังตันหยง บ้านนูโร๊ะ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันแนวชายแดน พร้อมตรวจเยี่ยมฐานลาดตระเวนและกล่าวพบปะให้กำลังใจแก่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

     ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะหน่วยกำลังป้องกันชายแดน ให้มีการปรับยุทธวิธีในการดูแลประชาชน เพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะป้องกันการลักลอบขนยาเสพติด  ให้ทำหน้าที่เพิ่มความเข้มแข็งและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน และขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่ากำลังพลทั้งพลเรือนตำรวจ ทหาร ทุกส่วนมีมาตรการในการดำเนินการกับยาเสพติดอย่างเข้มงวด ทุกคนปฏิเสธ และพร้อมที่จะต่อสู้กับยาเสพติด ตามนโยบายที่สำคัญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนต่อไป