หน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาและทาสีกำแพงรั้วโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง

70

     วันนี้ ( 26 มกราคม 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ตำบลยุโป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี  “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยการพัฒนาและทาสีกำแพงรั้วโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในห้วงที่ผ่านมา  พร้อมได้มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบ โดยมี สมาชิกจิตอาสา 904  จังหวัดยะลา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเหรียง, คณะครู, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ได้มีนโยบายให้กำลังพลของหน่วยเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบหลังจากน้ำลด เพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ตามปกติ พร้อมได้มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า