หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 “ส่งมอบความสุข” มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบอุทกภัยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

61

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กองร้อยทหารพรานในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ตำบลพ่อมิ่ง, ตำบลควน, ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า