“…ทหาร คือ รั้วของชาติ และการปกป้องชีวิตของประชาชน คือ หน้าที่ของเรา…”

67

 

#คุมเข้มแนวชายแดนเบตง

#ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า