ติดตามความคืบหน้าการใช้พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นสถานีฝึก

69

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทานภาค 4 พร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งสถานีฝึก ศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทานภาค 4 ในการใช้พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกปาฆาบือซา หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นสถานีฝึก ศูนย์ฝึกจิตอาสาพระราชทาน

    ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 ในฐานะ ผู้อำนวยการหลักสูตรศูนย์ฝึกจิตอาสาพราะราชทานภาค 4 กล่าวว่า พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือ ได้รับการแบ่งมอบความรับผิดชอบ จัดตั้งสถานีฝึกเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบ จำนวน 9 ฐานย่อย และสถานีการแก้ปัญหาภูมิสังคม ซึ่งการใช้พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือซา ที่เป็นฟาร์มตัวอย่างฯ ที่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นฐานที่ดีในการฝึกจิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า