ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เขียนบทโทรทัศน์วีดิทัศน์ ส่วนผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท )

53

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.