ขยายผลต่อยอดโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ลงพื้นที่มอบของขวัญให้น้องถึงบ้าน

57

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ คณะครู โรงเรียนบ้านไม้แก่น, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 7 บ้านบือแนตือบู ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม “ Smile Delivery 41” ส่งมอบของขวัญให้น้องถึงบ้าน โดยมอบขวัญให้กับครอบครับของ เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟตัน  สะมะแอ ศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟิน  สะมะแอ ศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 รวมถึงจัดซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และของเล่นเด็ก

rbt
rbt
rbt

        สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขยายผลต่อยอดจากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” เพื่อให้การช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้น

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า