ชาวบ้านฝากขอบคุณ!! ทหารพราน

80

        หลังจากที่ทีมวิทยากรญาลันนันบารู ร่วมกับ มวลชนญาลันนันบารูจังหวัดปัตตานี, ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี และ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำครัวสนามพร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและแจกจ่ายอาหารกล่อง น้ำดื่ม ขนม นม และ ยารักษาโรค ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

        คุณ แวซัมเซีย  นิอิสมัย มวลชนญาลันนันบารู/ประชาชนชาวตำบลรูสะมิแล หนึ่งในทีมงาน “ครัวสนาม” ได้มองภาพของทหารพรานที่มีน้ำใจช่วยเหลือประชาชน จึงได้ส่งสารผ่านมายังทีมวิทยากรญาลันนันบารู “กล่าวขอบคุณ” เจ้าหน้าที่ทหารพราน จาก กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ร่วมกันสมทบสิ่งของและลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่อง น้ำดื่ม นม ขนม และ ยารักษาโรคในวันนี้ ” โดยเฉพาะ” นม กับ ขนม ถูกใจเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก และยารักษาโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

        ชาวบ้านฝากขอบคุณทหารพรานทุกคนที่มาให้กำลังใจถึงบ้าน และมอบนม ขนม รวมทั้งยา ในวันนี้ และยังฝากขอบคุณถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า