หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

23

    วันที่ (13 มกราคม 2564) เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปะนาระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, คณะครูและนักเรียน ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และประชาชนในพื้นที่ สวมใส่หน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือ พกเจลแอลกอฮอล์ เพื่อรู้จักวิธีการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งร่วมแจกแผ่นพับใบปลิวการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า