ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ชค.๙๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (32,487.00)

12

ฉก.อโณทัย