ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.นราธิวาส ๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (176,904.00)

20

ฉก.อโณทัย