ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (269,710.00)

23

ฉก.อโณทัย