ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (135,998.00)

10

ฉก.อโณทัย