หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ส่งมอบของขวัญวันเด็กแก่เด็กชายแดนใต้ตามแนววิถีใหม่ New Normal

107

        วันนี้ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 แก่เด็กและเยาวชน พร้อมพบปะ พูดคุยให้กำลังใจการทำงาน แก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสานสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ, นายมูฮำหมัดซูวรี สาแล รักษาราชการผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพบปะ

        พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ทำให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  ถูกเลื่อนการจัดกิจกรรมไป พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมแบบ New Normal ด้วยการส่งมอบของขวัญวันเด็กให้กับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่นำไปมอบให้กับน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจสงขลาได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับน้อง ๆเยาวชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานศึกษา และในพื้นที่ชนบท เพื่อให้น้อง ๆเยาวชนในพื้นที่ได้รู้สึกว่าทุกคนยังให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะวันเด็กแห่งชาติ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว แต่เพียงแค่เปลี่ยนการจัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบใหม่ แบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้ ขอฝากถึงน้อง ๆเยาวชนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 น้อง ๆ เยาวชนอาจต้องเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

        ด้านนาย ฟุรอัล หะยีหะซา นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา กล่าวว่า วันนี้รู้สึกตื่นเต้น และยินดีมาก ๆที่ผู้ใหญ่ใจดีให้ความสำคัญกับเยาวชนในพื้นที่ ขอบคุณสำหรับของขวัญที่นำมามอบให้ในวันนี้ และวันเด็กแห่งชาติปีนี้ได้สัญญากับตนเองว่า จะคอยพัฒนาศักยภาพของตนเองอยากเสมอ จบออกไปก็อยากจะไปพัฒนาสังคม หมู่บ้านที่เราอยู่ต่อไป

        ด้านนางสาว กิสไมรี วังเถาะ นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา กล่าวว่า วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมามอบรางวัล ของขวัญวันเด็กให้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความสำคัญและนึกถึงโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา ตนรู้สึกซาบซึ้งมากเพราะไม่เคยมีกิจกรรมเช่นนี้มาก่อน วันเด็กแห่งชาติปีนี้ก็อยากให้ตนเองและเพื่อนๆทุกคนมีจิตสาธารณะ และจิตอาสาเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า