ไม่ว่าน้ำท่วมจะร้ายแรงแค่ไหน ก็ไม่สามารถทำลายน้ำใจ ที่เราจะช่วยเหลือประชาชนได้ ประชาชนมีความสุข เราก็มีความสุข

38

#เราไม่ทิ้งกัน

#ทหารไม่ทิ้งประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า