กองพลทหารราบที่ 15 ติดตามผลการดำเนินการในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด- 19 ของพื้นที่จังหวัดปัตตานี

189

     เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 08.30 – 13.00 น. พลตรี สมดุล เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ของพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ฟาร์มตัวอย่าง ได้แก่ ฟาร์มตัวอย่าง บ้านแป้น ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี,ฟาร์ม ตัวอย่าว บ้านป่าตาเขียว ตำบลท่าข้าม อำเภอปานาเระ ,ฟาร์มตัวอย่างบ้านลุตง ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน,ฟาร์มตัวอย่าง บ้านปิยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

     ทั้งนี้ได้สอบถามพร้อมติดตามผลการดำเนินการ และการดูแลสมาชิกลูกจ้างฯ ในโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทำการขยายผลการดำเนินการ และต่อยอด พร้อมนำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีฯ มาต่อยอดขยายผลภายในฟาร์มตัวอย่างฯ และได้ทำการปลูกต้นไม้มงคลทั้ง 4 ฟาร์มฯ เพื่อให้เป็นการสร้างภูมิทัศน์ ภายในฟาร์มได้มีความร่มรื่น และสวยงาม ตลอดจนให้เป็นที่ระลึกถึงกันต่อไป